e0182c - چگونه ماشین لباسشویی خود را تعمیر کنیم

عیب های احتمالی 

 

_ دستگاه برق دارد و چراغ روشن میشود اما دستگاه هیچ عملی ندارد

 • موتور تایمر خراب است :

سیم های موتور تایمر را از تایمر باز کنید و آن را مستقیما به برق بزنید. اگر موتور کار نکرد آن را تعویض کنید.

 • چرخ دنده ها خراب شده اند و حرکت محور موتور به محور تایمر انتقال نمی یابد:

آن را تعویض کنید

 

_ لباسشویی روشن است اما آب نمیگیرد

 • شیر تغذیه آب ندارد :

از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در لوله کشی منزل اشکال وجود دارد، نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

 • فیلتر ورودی شیرالکتریکی کثیف شده است :

شیر آب تغذیه را ببندید و شلنگ ورودی از شیرالکتریکی را باز کنید و اگر توریشیر الکتریکی کثیف شده است آن را تمییز کنید.

 • هیدرواستات خراب است :

پلاتین مربوط به شیربرقی را در هیدرواستات، با دمیدن در لوله ورودی آن؛ مورد بررسی قراردهید. در صورت عدم رفع عیب هیدرواستات را تعویض کنید.

 • تایمر خراب است :

اتصال شیر به تایمر را بررسی کنید، اگر معیوب است عیب آن را رفع کنید.

_ ماشین لباسشویی فقط آب میگیرد و عملیات بعدی آن متوقف میشود

 • هیدرواستات خراب است :

پلاتین های مربوط به تغذیه موتور تایمر در هیدرواستات، وصل نمیشود. میتوانید با دمیدن در لوله ورودی هیدرواستات عملکرد پلاتین های هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده عیب در هیدرواستات آن را تعویض کنید.

 • سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است:

آن را تعویض کنید

 • موتور تایمر خراب است :

موتور خراب است و کار نمیکند که باید آن را تعویض نمود.

موتور کار میکند اما چرخ دنده ها خراب است و حرکت موتور به چرخ دنده اصلی تایمر انتقال نمی یابد. که بایستی چرخ دنده معیوب را تعویض کرد.

_ با اینکه ماشین خاموش است با باز کردن شیر تغذیه آب وارد مخزن میشود

 • شیرالکتریکی خراب است :

خرابی شیر الکتریکی در این حالت مربوط به قسمت مکانیکی آن است. یعنی باید لاستیک سر اهرم فنر، سوراخ شدن لاستیک یا دیافراگم شیر را مورد بررسی قرار داد و درصورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

 

_ ماشین در حالی که روشن است دائما آب میگیرد و آب داخل مخزن در سطح معینی نمی ایستد و مخزن لبریز میشود

 • هیدرواستات خراب است :

هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

 • شلنگ ورودی به هیدرواستات سوراخ شده یا چاک خورده است؛ در نتیجه هوای فشرده از آن خارج میشود :

در صورتی که رفع عیب ممکن نباشد، شلنگ را تعویض کنید.

 • هیدرواستات تنظیم نیست :

بر روی هیدرواستات پیچ تنظیمی وجود دارد که اگر دستکاری شود سبب میگردد تنظیم سطح آب در مخزن با مشکل روبه رو شود. باید پیچ را تنظیم نمود.

 

_ ماشین لباسشویی نشت آب دارد

 • لاستیک دور در سوراخ شده است :

اگر دستگاه به میزان معینی آبگیری کرده باشد، لاستیک دور در را از نظر نشت آب مورد بررسی قرار دهید. اصولا در قسمت پایین لاستیک مقداری آب بعد از شستشو باقی میماند که املاح موجود در آن سبب خورندگی لاستیک شده و آن را سوراخ میکند. در صورت مشاهده سوراخ های ریز آن را آپارات کنید و لاستیک را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا قسمت آپارات شده در بالا قرار گیرد. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

 • مخزن سوراخ است :

در صورت امکان آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

 • اتصال شلنگ ورودی به شیرالکتریکی درست برقرار نشده است :

ضمن بازدید محل اتصال، نسبت به اتصال صحیح شلنگ به شیر الکتریکی اقدام گردد.

 • لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :

ضمن بازدید لوله خرطومی نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام گردد.

 • کاسه نمد ماشین لباسشویی خراب شده و از پشت مخزن، زیر یاتاقان آب بیرون میریزد:

ماشین را خاموش کنید. آب آن را تخلیه نمایید و پس از بازکردن تسمه و پولی بزرگ و درآوردن محور بلبرینگ و کاسه نمد، کاسه نمد را تعویض کنید.

 • شلنگ خروجی سوراخی دارد : آن را تعویض کنید.
 • از پمپ آب، آب خارج میشود :

نسبت به رفع عیب آن اقدام شود. اگر کاسه نمد پمپ خراب بود، تعویض شود.

 • اتصال شلنگ رابط بین شیر الکتریکی و محفظه جاپودری صحیح نیست یا شلنگ مزبور سوراخ است :

آن را تعویض کنید یا رفع عیب نمایید.

 • نحوه اتصال لوله لاستیکی رابط محفظه جاپودری به مخزن اشکال دارد یا لوله مزبور سوراخ شده است :

نسبت به رفع عیب یا تعویض آن اقدام نمایید.

_ آب داخل مخزن گرم نمیشود

 • ترموستات تنظیم نیست :

آن را تنظیم کنید

 • ترموستات خراب است :

آن را تعویض کنید

 • المنت خراب است :

آن را تعویض و هنگام نصب هیتر یا المنت جدید از چسب مخصوص برای آب بندی لاستیک المنت و مخزن استفاده نمایید.

 • سیم رابط تایمر به المنت قطع است :

سیم رابط را تعویض کنید

 • پلاتین تایمر مربوط به المنت خراب است :

آن را تعویض کنید

 

_ ماشین کاملا آب گیری میکند اما موتور شستشو به کار نمی افتد

 • هیدرواستات خراب است :

هیدرواستات پلاتین مربوط به موتور تایمر را به کار نمی اندازد. آن را تعویض کنید.

 • سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است :

سیم رابط را بررسی و درصورت لزوم آن را تعویض کنید.

 • موتور تایمر خراب است :

آن را تعویض کنید

 • چرخ دنده رابط موتور به چرخ دنده اصلی تایمر خراب است :

آن را تعویض کنید

 • خازن خراب است یا سیم های رابط خازن به موتور خراب است :

نسبت به رفع یا تعویض خازن هادی آن اقدام شود

 • پلاتین های تایمر موتور خراب است :

صفحه پلاتین ها را تعویض کنید

 • موتور شستشو خراب است :

ضمن بررسی موتور، اگر عیب رفع نشود سیم پیچی موتور تجدید یا تعویض شود

 • تسمه زیاد سفت شده است :

تسمه رکلاژ شود

 

_ بعد از آبگیری، موتور چند لحظه به کار می افتد و سپس از کار می افتد

 • رله اورلود خراب است :

آن را تعویض کنید

 • موتور نیم سوز شده است :

سیم پیچ موتور را تجدید یا تعویض کنید

 • بار ماشین زیاد است :

بار ماشین را تعدیل کنید

 • تسمه سفت بسته شده است :

تسمه را رکلاژ کنید

 

_ ماشین کار می افتد اما پمپ آب، آب کثیف را از داخل مخزن تخلیه نمیکند

 • فیلتر پمپ آب کثیف است :

فیلتر را باز کرده و آن را تمیز کنید

 • پلاتین تایمر مربوط به پمپ خراب است :

صفحه پلاتین یا پلاتین را تعویض کنید

 • پمپ آب گیرپاچ کرده است :

پمپ آب را باز کنید و رفع گیرپاچ کنید

 • شلنگ خروجی تا خورده است :

تا خوردگی را درست نمایید

 

_ لباسشویی کلیه کارها را انجام میدهد اما دور تند ندارد و آبکشی نمیکند

 • خازن خراب است :

خازن را تعویض کنید

 • سیم رابط خازن به موتور قطعی دارد :

قطعی را برطرف کنید

 • سیم پیچ دورتند سوخته است :

سیم پیچ را تجدید یا تعویض کنید

 • تایمر خراب است :

صفحه پلاتین تایمر را تعویض کنید

 • ممکن است کلید حذف دور تند زده شده باشد :

کلید حذف را آزاد کنید

 

_ ماشین ضمن آبکشی، شدید میلرزد

 • تایمر خراب است و دور تند و کند قاطی میکند :

تایمر را تعویض کنید یا اینکه صفحه پلاتین ها را تعویض کنید

 • پمپ آب کار نمیکند و آب تخلیه نشده است :

پمپ آب را بررسی کرده نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید

 • تسمه خراب است :

تسمه را تعویض کنید

 • یاتاقان یا بلبرینگ ها خراب است :

آنها را تعویض کنید

 • پیچ های ایمنی باز یا شل شده اند :

آنها را بسته یا محکم کنید

 • محور مخزن شستشو تاب دارد :

آن را تعویض کنید

 • دستگاه تراز نیست :

به وسیله پایه ها دستگاه را تراز کنید

 

_ دستگاه به طورکامل آبگیری میکند و صدای کار موتور شنیده میشود اما مخزن شستشو نمیچرخد

 • ممکن است تسمه پاره شده باشد :

در صورت پاره شدن آن را تعویض کنید

 

_ ماشین ضمن کار سرو صدا راه می اندازد

 • پولی ها شل شده اند :

آنها را تعویض کنید

 • یاتاقان محور مخزن خراب است :

آن را تعویض کنید

 • جسم خارجی بین چیلک و مخزن شستشو گیر کرده است :

آن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به خارج ساختن آن اقدام کنید

 • بلبرینگ های موتور خراب شده اند :

آنها را تعویض کنید

 • بلبرینگ های نگه دارنده محور مخزن خراب است :

آنها را تعویض کنید.

 • بار یا لباسهای ریخته شده در مخزن زیاد است :

آنها را تعدیل کنید

 

_ دستگاه آبگیری میکند، اما در همان لحظه آب تخلیه میشود. به عبارتی آبگیری تداوم دارد اما سطح آب بالا نمی آید

 • شلنگ خروجی به زمین افتاده است :

شلنگ را در حداقل ۶۰ سانتیمتری از زمین قراردهید

 • مخزن سوراخ شده است :

تعمیرگاه های مجاز را در جریان امر قراردهید.

 • لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است :

آن را تعویض کنید

 • فیلتر پمپ آب باز شده است :

آن را در جای خود قرار دهید

_ ماشین در قسمتی از برنامه توقف میکند

 • دنده های چرخ دنده تایمر خراب شده است :

آن را تعویض کنید

 • سیم رابط تایمر به اجزای ماشین قطع است :

آن را بررسی و تعویض کنید

 

_ آب به قسمت های مختلف جاپودری نمی ریزد

 • فرمان ورود آب به جاپودری صحیح نیست :

اهرم رابط بین پیستون جاپودری و ولوم سر تایمر از جای خود خارج شده است که باید نسبت به نصب صحیح آن اقدام شود

 

_ پودر ریخته شده تماما به مخزن شستشو انتقال نمی یابد

 • جاپودری کثیف است :

جاپودری را از محفظه خارج کرده و آن را تمییز نمایید

_ کف و آب از پشت لباسشویی محفظه بالایی مخزن نشت میکند

 • از پودر نامناسب استفاده شده است :

نوع پودر باید از انواع مخصوص

20 درصد تخفیف با ثبت فرم درخواست تعمیرات

X
تماس باکارشناسان